Edison – Lärandets glädje!

Edison är en lärplattform som utvecklats av lärare. Skrivbordet samlar användarens alla elektroniska arbetsverktyg i en enda vy. Med hjälp av uppgiftskort går det enkelt och snabbt att presentera och processa innehåll, dela ut och ta emot returnerade uppgifter samt att fungera i växelverkan med eleverna.

Edison är

Användarvänlig


Avskalad layout och enkel funktionslogik gör att Edison är ett användarvänligt program. Testa själv!

Integrerad lärplattform


I Edison finns bl.a. O365, GoogleApps, Moodle, Wilma och Helmi samt läromedel från flera producenter av innehållet.

Kanal för interaktion


I Edison finns flera verktyg som gör det möjligt att arbeta tillsammans och dela material sinsemellan. I stödtjänsten instruerar användarna varandra och kommer med idéer för fortsatt utveckling av Edison.

Elevnära


I Edison är eleven den aktiva aktören. I molntjänsten har eleverna tillgång till arbetsverktygen och uppgifterna oberoende av tid och plats.

Flexibel


Edison är en helhet med utbytbara delar. Innehållet varierar utifrån kommunens och användarnas behov.

Öppen


Standardenliga gränsytor möjliggör en interaktion mellan programmen.

Inloggningstjänst


I Edison kommer du in i systemets alla delar med ett enda användarnamn. Med bara en inloggning sparar du tid.

Oberoende av terminalutrustning


Målet är att då en tjänst som fungerar på all terminalutrustning och alla webbläsare. Optimeringen pågår hela tiden, så berätta för oss om någonting inte fungerar som det ska.

Utveckling av Edison-lärplattformen

Utvecklingsprojektet fick sin början genom kommunernas gemensamma konkurrensutsättning av lärmiljöer. Vid konkurrensutsättningen hittades ingen tjänst, som motsvarade användarnas behov. Det tekniska genomförandet av Edison inleddes i november 2003 och den första versionen publicerades för användarna i slutet av augusti 2014.

9/2012

Lärplattformsprojektet inleds, idén om ett separat skrivbord

3/2013

Konkurrensutsättning av lärmiljöer, ingen upphandling

6/2013

Beslut om utveckling av tjänsten via kommunstyrning

11/2013

Utvecklingen av Edison inleds

8/2014

Presentation av första versionen

Edisons utvecklingsnätverk

Edison är en lärplattform som tagits fram som ett gemensamt utvecklingsprojekt av några kommuner som fungerat som föregångare. Lärare och ikt-koordinatorer från 6 kommuner har deltagit i utvecklingen av tjänsten. I nuläget hör redan 14 kommuner och 50 000 användare till Edison-nätverket. Kuntien Tiera Oy har fungerat som koordinator för utvecklingen.

Koordinering av tjänsten
Kuntien Tiera Oy

Edison-kommuner

Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lundo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, S:t Karins, Tusby, Träskända, Vasa, Vichtis

Tieras underleverantörer som tjänsteutvecklare

Haltu Oy
Mediamaisteri Group Oy

Edison

Be om en presentation av Edison

Vesa Linnanmäki
Kuntien Tiera
vesa.linnanmaki@tiera.fi
050 533 4830
Mer information finns på Tieras webbplats

Fråga Edison-kommunerna

Edison ledningsgrupp
Jukka Pietinen (ordf.), jukka.pietinen@kirkkonummi.fi
Marju Taurula, marju.taurula@jarvenpaa.fi
Kari Hölsö, kari.holso@kaarina.fi
Berit Mäkinen, berit.makinen@vaasa.fi

Edison utvecklingsgrupp
Antti Sankala, antti.sankala@kirkkonummi.fi
Mikko Sivunen, mikko.sivunen@kerava.fi
Harri Luttinen, harri.luttinen@nurmijarvi.fi
Keijo Sipilä, keijo.sipila@kaarina.fi
Anssi Tervonen, anssi.tervonen@vaasa.fi